dr. Pieternel Dijkstra

Social Psychologist Social psychological researcher, speaker and author. Constantly trying to increase my own and others’ understanding of how people think and behave in their social surroundings

About me

Wat is sociale psychologie

Social psychologie is het vakgebied dat bestudeert hoe mensen denken en zich gedragen, hoe ze relaties met elkaar aangaan, en hoe mensen elkaar, vaak zonder dat ze dat door hebben, beïnvloeden. Theorie en onderzoek uit de sociale psychologie helpen ook begrijpen waardoor allerlei problemen, zoals obesitas, milieuvervuiling, spijbelen, en burnout kunnen ontstaan of blijven voortbestaan. Hiermee ontstaan handvatten om deze problemen te voorkomen of verminderen. Hiervoor zijn, binnen de social psychologie, inmiddels al vele gedragsveranderingstechnieken ontwikkeld. Per situatie en persoon/doelgroep zal steeds goed gekeken moeten worden welke determinanten van het gedrag het beste beïnvloed kunnen worden om te komen tot een maximaal resultaat en hoe dat resultaat op een betrouwbare manier vastgesteld kan worden. Mijn boeken ‘Sociale psychologie’ en (als co-auteur) ‘Sociale psychologie en praktijkproblemen’ geven hiervoor handvatten.

Work & Services

Education & Training

On request, I give lectures, training and workshops on social psychological topics.

Lees meer..

Psychological Tests

I develop psychological tests for diverse purposes, audiences and organizations.

Lees meer..

Coaching

I provide individual and team coaching on the basis of the principles underlying ACT.

Lees meer..

Books and publications