dr. Pieternel Dijkstra

Social Psychologist Social psychological researcher, speaker and author. Constantly trying to increase my own and others’ understanding of how people think and behave in their social surroundings

About me

Na een Bachelor graad gehaald te hebben in de bestuurskunde (cum laude) en een Bachelor en Mastergraad in de sociale psychologie (cum laude) ontving ik in 2001 mijn doctorsgraad (Phd) in de sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien ben ik werkzaam als adviseur, auteur, wetenschappelijk onderzoeker,  docent, coach en therapeut. Ik richt me vooral op het onderzoeken van sociaal-psychologische onderwerpen en problemen in verschillende contexten, zoals het onderwijs, sociale relaties en organisaties. Deze inzichten probeer ik te vertalen naar informatie en concrete tools waarmee organisaties, professionals, studenten, clienten, en het brede publiek hun voordeel mee kunnen doen.

Ik doe dat door het schrijven van wetenschappelijke publicaties, artikelen in populaire tijdschriften zoals Psychologie Magazine, en door het geven van trainingen en workshops. De laatste jaren heb ik mij bovendien toegelegd op het geven van individuele coaching en relatietherapie. Inzichten uit de sociale psychologie combineer ik daarbij met de nieuwste inzichten uit de derde-generatie cognitieve gedragstherapieën, zoals ACT en IBCT. Ik ben zowel ACT-therapeut als IBCT-therapeut, en ben gecertificeerd e-coach en e-counselor. Ik ben actief als Psycholoog in Groningen.

Ik ben geregistreerd bij het NIP met het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP.

Wat is sociale psychologie

Social psychologie is het vakgebied dat bestudeert hoe mensen denken en zich gedragen, hoe ze relaties met elkaar aangaan, en hoe mensen elkaar, vaak zonder dat ze dat door hebben, beïnvloeden. Theorie en onderzoek uit de sociale psychologie helpen ook begrijpen waardoor allerlei problemen, zoals obesitas, milieuvervuiling, spijbelen, en relatieproblemen kunnen ontstaan of blijven voortbestaan. Hiermee ontstaan handvatten om deze problemen te voorkomen of verminderen. Hiervoor zijn, binnen de social psychologie, inmiddels al vele gedragsveranderingstechnieken ontwikkeld, zowel voor de gewenste gedragsveranderingen van doelgroepen als van individuen en relaties.

Work & Services

Education & Training

On request, I give lectures, training and workshops on social psychological topics.

Lees meer..

Psychological Tests

I develop psychological tests for diverse purposes, audiences and organizations.

Lees meer..

Coaching

I provide individual and team coaching on the basis of the principles underlying ACT.

Lees meer..

Books and publications