dr. Pieternel Dijkstra

Social Psychologist

Maatschappelijke betrokkenheid

Op diverse manieren wil ik een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Ik doe dat op een aantal manieren, die grotendeels onbezoldigd zijn:

  • Sinds 2003: voorzitter van de Stichting Relatieonderzoek (KvK nr. 02079909). Doel van deze stichting is bevorderen van kennis over psychologische processen binnen (intieme) relaties en het verspreiden van deze kennis. Achterliggend doel is dat, door het beter begrijpen van relaties, relatieproblemen kunnen worden verminderd alsmede het psychisch lijden dat hiervan het gevolg kan zijn. De activiteiten van deze stichting hebben geresulteerd in meerdere wetenschappelijke onderzoeken en nationale en internationale publicaties (zie publicaties op deze website). De Stichting voert haar activiteiten uit in samenwerking met professionals van verschillende organisaties, zoals de Rijksuniversiteit Groningen en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen.
  • Sinds 2018: lid van de Raad van Advies van Stichting Eerlijke kans op onderwijs. Doel van deze stichting is het stimuleren van gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren op Curaçao. Dit doet de stichting onder andere door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar en verspreiding van kennis over leerstrategieën, studiemotivatie en effectieve studiebegeleiding vanuit school. De resultaten uit dit onderzoek worden gecommuniceerd naar relevante partijen op het eiland, met de bedoeling een bijdrage te leveren aan onderwijsbeleid en betere onderwijspraktijken (zie ook foto’s hieronder).
  • Sinds 2001: ik geef zeer regelmatig (wekelijks dan wel maandelijks) interviews met journalisten van tijdschriften, kranten, radio en televisie over onderwerpen uit de psychologie. Ik zie het als mijn taak om wetenschappelijke kennis te verspreiden, over te dragen op een breed publiek, en te vertalen naar praktische handvatten waar lezers, luisteraars en kijkers hun voordeel mee kunnen doen.
  • Sinds 2001: Het verspreiden van wetenschappelijke kennis en daarop gebaseerde praktische handvatten via het schrijven van boeken. Ik hoop met deze boeken een bijdrage te leveren aan zowel het psychisch welzijn van de lezers (zelfhulpboeken) als de professionalisering van studenten en werknemers (studieboeken).

 

Van links naar rechts: mw Van Brummen-Girigori, mw Camelia-Römer (minister van gezondheid), mw Dijkstra.

Van links naar rechts: mw Braun- Nisbet, mw Alcalá-Wallé (minister van Onderwijs), mw Dijkstra, mw Van Brummen-Girigori, dhr Kleinmoedig.