dr. Pieternel Dijkstra

Social Psychologist

Opleiding & training

Ik ben al jaren actief binnen het volwassenenonderwijs aan professionals op Bachelor en Master niveau in het kader van opleidingen in het sociaal werk, de psychologie en het onderwijs. Ik geef les, begeleid onderzoeken van studenten, beoordeel afstudeerwerkstukken, ontwikkel onderwijsmaterialen en schrijf studieboeken. Ik ben als kerndocent  verbonden aan de leergang Psychologie in organisaties, van het AOG School of Management (gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Trainingen over:

  • zelfregulerend leren en leerstrategieën verzorg ik via Strategie voor Leren, zie www.strategievoorleren.nl
  • IBCT-relatietherapie verzorg ik via de IBT-Academie, zie www.ibt-academie.nl

Op verzoek geef ik lezingen, workshops en trainingen over sociaal-psychologische onderwerpen. Verzoeken hiervoor kunnen gestuurd worden naar:

info@pieterneldijkstra.nl

 

In 2017 en 2018 heb ik, in samenwerking met SIGE en de Universiteit van Curacao, workshops verzorgd voor leerkrachten in het primair en secundair onderwijs op CUracao. Ook heb ik er een growth mindset interventie verzorgd op een middelbare school. Hieronder een aantal foto’s die dit illustreren. Voor een webinar over leerstrategieën op Curacao zie: https://sige.webinar-curacao.com